CENA

  • roční členský příspěvek Sokolu : 1500,-
  • pro nečleny oddílu sportovní gymnastiky či všestrannosti: 100,-/měsíc